Deschiderea Proiectului

FORMARE PROFESIONALĂ
PENTRU CONSTRUCTORI DE ORGI ȘI TÂMPLARI

La data de 1 aprilie 2015 a început oficial proiectul. Formare profesională pentru constructori de orgi și tâmplari, un program „Master-Class“, al fundației Fundatia pentru pregatire profesionala din Romania (FPPR), cofinanțat în c68b8398ebcadrul programului de promovare elvețiano-român. După o activitate de 12 ani a FPPR, sub patronajul SSOR, la pregătirea de bază pentru constructori de orgi și tâmplari, prin „Master-Class“ se oferă o aprofundare și dezvoltare a cunoștințelor profesionale în construcția de orgi și tâmplărie. 5 absolvenți ai cursului de bază vor fi pregătiți printr-un program inovator specific. Au fost aleși următorii participanți: Arpad Magyar, Daniel Popovici, Robert Nagy, Endre Denes și Petrica Mihoc. Primii trei fac de asemenea parte din grupul care participă la programul de pregătire antreprenorial și de conducere a întreprinderilor. Acesta va dura 24 de luni și va fi pus în practică împreună cu partenerul elvețian Schweizerische Stiftung für Orgeln in Rumänien (SSOR) din Elveția.

Voluntari În proiect sunt nominalizați specialiști din Elveția, care sunt de acord să ofere participanților la curs și la Master-Class pregătirea aprofundată în domenii de specialitate. Pentru construcția de orgi, special pentru domeniul acordare și intonare este competent maistrul în construcții de orgi Ferdinand Stemmer. Pentru construcții de ferestre și uși cât și parchet în domeniul istoric, stă la dispoziție maistrul tâmplar Ulrich Grendelmeier și pentru consultații în contabilitate, calculații și organizarea muncii, Ruth Grendelmeier. De asemenea este planificat un curs de perfecționare de o săptămână pentru trei cursanți în Elveția.

Derularea proiectului

Scopul principal al proiectului este întocmirea de concepte, ilustrații și documentații, cercetarea, compararea și căutarea urmelor la instrumente istorice, cât și aprofundarea cunoștințelor profesionale la materiile practice: pneumatică, sisteme de aer, mecanica tracturii și a registrului. Ca încununare a finalizării, deasemenea prevăzută în proiect, este reconstrucția unei orgi istorice și cu o documentație ilustrată. Alegerea instrumentului a dus la alegerea orgii construită de Johannes Hahn în anul 1773 a Bisericii evanghelice Stolzenburg/Slimnic, SB.Bucuresti Sf Iosif Rom-Cat

Ea cuprinde toate criteriile unui instrument istoric valoros, care refelctă perioada de înflorire a construcției de orgi a secolului 18 din Transilvania. Materialele ei sunt păstrate în mare parte în original și documentele din arhivă susțin cercetările pentru reconstrucția ei.

Pe plan secund este prevăzută dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru trei cursanți. Acestea conțin consiliere financiară, vânzare, conducere, îndrumarea angajaților, planificarea și organizarea derulării activității în construcția de orgi și tâmplărie.

Scopul al treilea este dezvoltarea unui plan de afaceri pentru o firmă existentă și implementarea lui cât și câte un plan de afaceri pentru o firmă nouă și o persoană fizică autorizată.

Pentru pregătirea Master Class am elaborat un nou plan de învățământ. Pentru învățământul teoretic am elaborat următoarele manuale pentru materiile: Istorie, Arta construcției de orgi, Conservarea pielii și modurilor de argăsire, Metale în construcția de orgi: alamă, aliajul tuburilor și prelucrarea și utilizarea lor, Lemnul și exploatarea lui istorică, moduri de uscare și alegere, Produse pentru suprafețe, baițuri vechi, reacții chimice cu acidul de argăsire în lemn cât și combaterea dăunătorilor la lemn.DSC_0216

Pentru pregătirea practică este importantă efectuarea de exerciții practice la cât mai multe sisteme de tehnici de orgi, acumulării de experiență, recunoașterea problematicii și găsirea de soluții. Învățarea pe obiect este metoda didactică efectivă, pentru a putea gândi până la funcționarea unui element al orgii. Același lucru este valabil și pentru produse de tâmplărie costisitoare și de înaltă calificare

Voluntari

 În proiect sunt nominalizați specialiști din Elveția, care sunt de acord să ofere participanților la curs și la Master-Class pregătirea aprofundată în domenii de specialitate.

Pentru construcția de orgi, special pentru domeniul acordare și intonare este competent maistrul în construcții de orgi Ferdinand Stemmer. Pentru construcții de ferestre și uși cât și parchet în domeniul istoric, stă la dispoziție maistrul tâmplar Ulrich Grendelmeier și pentru consultații în contabilitate, calculații și organizarea muncii, Ruth Grendelmeier.

De asemenea este planificat un curs de perfecționare de o săptămână pentru trei cursanți în Elveția.

Volumul proiectului

Pentru realizarea proiectului s-au angajat următoarele persoane:

Management cât și teoria și practica construcției de orgi: Barbara Dutli
Consiliere în management: Istvan Szabo
Pregătirea teoretică pentru construcția de orgi și tâmplărie: Gabor Csomos
Coordonare birou, traducere: Nora Nan
Contabilitate: Gianina Bădilă
Manager de proiect PF 36: Barbara Dutli

Proiectul ”Formare profesională pentru constructori de orgi și tâmplari” este implementat în parteneriat cu Schweizerische Stiftung für Orgeln in Rumänien (SSOR) din Elveția și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea totală a cofinanţării din partea Elveției este de approximativ 250,000 CHF.

Fundația pentru Pregătire Profesională din România

str. Pieții, nr. 5 RO – 507085 Hărman
Tel: +40 268 367 605; Fax: +40 268 367 421
e-mail orga@constructiiorgi.ro
www.fppr.ro

Anul 1

Raportul Anual al Proiectului
2015

Planul de activitate

La data de 1 aprilie 2015 a început oficial proiectul Pregătire profesională pentru constructori de orgi și tâmplari, un program „Master-Class“, al Fundației pentru Pregătire Profesională din România (FPPR), co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

1. Obiectiv:

Curs tehnic de calificare (Master Class) pentru cinci avansați, foști ucenici.

Selecționarea aplicanților

 • A fost anunţat programul de învățământ pentru Master Class.
 • Au fost elaborate condițiile de participare, pentru a lua parte la Master Class.
 • S-a elaborat metodologia pentru selecționarea candidaților.
 • S-a comunicat către toți absolvenții noștri 2005-2014.
 • Au fost evaluate aplicațiile primite: CV, scrisoare de intenție.
 • S-a numit comisia pentru selectarea candidaților: Ernst Leonhardt, P1 SSOR, Ferdinand Stemmer, maistru constructor de orgi și voluntar, Barbara Dutli, manager de proiect și profesor.
 • S-au selectionat candidații: scrisoarea de intenție, discuție personală cu un chestionar oral, aprecierea de către comisie.
 • Au fost aleși următorii participanți: Arpad Magyar, Daniel Popovici, Endre Denes, Robert Nagy și Petrica Mihoc.

Programul de pregătire cu o durată de doi ani, 400 ore pregătire practică, 100 ore pregătire teoretică

 • Au fost elaborate manualele pentru învățământul teoretic și parțial cel practic.
 • S-au inceput pregătirile practice în iunie 2015: temele principale au fost două sisteme pneumatice: sistem de evacuare și de admisie, pe lângă acestea și sisteme istorice de aer, reconstrucția unei uși istorice, intonație, examinarea orgilor istorice și exersarea diferitelor tehnici specifice orgilor.
 • S-au inceput pregătirile teoretice în septembrie 2015
 • S-au organizat cursuri de voluntariat și s-a trecut la efectuarea lor:
  –> Intonația diferitelor feluri de tuburi: registre de anciuri, registre de corzi
  –> Contabilitate și organizare, consiliere financiară și operarea comenzilor
 • Cursul de perfecționare în Elveția.
 • S-a elaborat metodologia de evaluare:toți candidații scriu o lucrare orientată spre practică.
 • Au fost apreciate lucrările de către comisie: Barbara Dutli manager de proiect și profesor și a unui expert al SSOR: pentru construcția de orgi: Ferdinand Stemmer, tâmplărie: Ulrich Grendelmeier.

Scopul:

 • Candidații au beneficiat prin învățământul teoretic de cursuri suplimentare, pentru a-și consolida baza cunoștințelor profesionale.
 • Cu cunoștințele lor suplimentare, candidații pot aprecia mai diferențiat problemele și să găsească soluții.
 • Munca practică le conferă candidaților o experiență nouă și siguranță în implementarea în practică a celor învățate.
 • Candidații vor deveni mai independenți și vor poseda mai multă experiență.
 • Analizarea diverselor probleme îl vor face pe candidat să aplice conștient cele învățate.
 • Candidații au dezvoltat competențelor antreprenoriale.

2. Obiectiv:

Program integrat în calificare anteprenorială pentru trei foști ucenici selectați.

Selecționarea aplicanților

Selecția a fost facuta cu aceeași aplicație ca și pentru Master Class. Comisia s-a decis ce candidați sunt potriviți pentru cursurile de administrare, au fost realizate bugetele, au fost elaborarate ofertele și controlul costurilor.

Programul de anteprenoriat, 200 ore

 • Ședințe sub forma de Brainstorming: Au fost recunoscute și formulate probleme în organizare, conducere și implementare, controlul costurilor și au fost respectate termenele.
 • S-a participat la un curs de manager la Sf. Gheorghe, durata 5 zile, absolvire cu diplomă.
 • A fost elaborat un buget și un plan de afaceri pentru firma SC. COT SRL.

Activități transversale:

 • S-au efectuat angajări pentru management, contabilitate, assistent manager și profesori.
 • A fost făcută inițierea în documentația proiectului cu angajații care implementează proiectul.
 • S-au stabilit domeniile de competență.
 • S-a informat partenererul P1 SSOR despre domeniile de sarcini.
 • S-a procedat la coordonare administrativă și achiziția unui aparat de acordat și două calculatoare.
 • Au fost semnate două contracte de parteneriat: Biserica evanghelică Sibiu pentru proiectul Slimnic Biserica evanghelică C și ristian, jud. Brașov.
 • Au fost elaborate și imprimate materialele vizuale

Proiectul Formare profesională pentru constructori de orgi și tâmplari este implementat în parteneriat cu Schweizerische Stiftung für Orgeln in Rumänien (SSOR) din Elveția. Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.


Acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația pentru Pregătire Profesională din România.

Fundația pentru Pregătire Profesională din România 
str. Pieții, nr. 5 RO – 507085 Hărman
Tel: +40 268 367 605; Fax: +40 268 367 421
e-mail orga@constructiiorgi.ro
www.fppr.ro

Anul 2

PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN

FORMARE PROFESIONALĂ
Pentru constructori de orgi și tâmplari

La data de 1 aprilie 2015 a început implementarea proiectului Pregătire profesională pentru constructori de orgi și tâmplari, un program Master Class al Fundației pentru Pregatire Profesionala din Romania (FPPR), co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
1

Durata proiectului:

24 luni, prelungit cu doua luni de zile, pâna la sfârșitul lunii mai 2017.

Obiectivul 1

Curs tehnic de formare profesională (Master Class) pentru cinci foști ucenici avansați

Anul II : 400 ore pregătire practică, 100 ore pregătire teoretică

Pentru anul II al implementării s-au ales două priorități:
· Reconstrucția unei orgi istorice
· Proiectarea și construcția unei orgi noi cu 2 manuale, sub mentoratul partenerului nostru, prin cursuri susținute voluntar de maistrul constructor de orgi Ferdinand Stemmer

Formarea practică a fost corelată cu următoarele aspecte teoretice ce au fost abordate în manualele cursurilor teoretice.

· Metode de restaurare
· Prevenirea și conservarea instrumentelor
· Componentele orgilor
· Material secundar ca de ex. baiţuri, cleiuri
· Atacul daunatorilor specifici orgilor si mobilei de lemn
· Metode de îmbinări istorice ale lemnului
· Acordaje istorice

2
Cursuri susținute de voluntari în Elveția și România

Cu maistrul constructor de orgi Ferdinand Stemmer. Total 43 zile de voluntariat în anul II
Patru cursuri in domeniul intonării
Poiectarea și elaborarea tehnică a instrumentelor
Elaboarea de soluții tehnice pentru orgi cu spațiu limitat
Efectuarea de desene tehnice în Auto CAD
Verificarea desenelor tehnice
Optimizarea tehnicii unei orgi noi

3
Cu Ulrich Grendelmeier, al doilea voluntar:
Cursuri speciale în domeniul tâmplăriei.
Total 12 zile de voluntariat în anul II
Consultanță la proiectarea unei ferestre istorice
Lucrări speciale pe mașina de rindeluit și de
profilat cu șabolane și cu axe înclinate.

Obiectivul 2

Program integrat pentru calificare antreprenorială pentru trei foști ucenici, selectați

Anul II : Programul de anteprenoriat : 200 ore4

· Consultanță în afaceri: organizarea și îndrumarea angajaților, controlul calității și postcalculul lucrărilor

· Curs manager cu absolvire cu diploma
· Înființarea unei firme noi SC Artligna SRL și implementarea unui plan de afaceri
· Curs de administrarea afacerilor în Elveția: PECOPP Institut GmbH
· Consultanță pentru optimizarea obiectivelor organizatorice, contabile și strategice cu Ruth Grendelmeier, voluntar din partea parteneriatului. Total 8 zile de voluntariat în anul II.

Obiectivul 3

Am elaborarat o strategie durabile pentru FPPR, cu implicarea a 5 membri ai partenerului nostru elvețian – SSOR. Aceștia au participat împreună cu echipa FPPR la un workshop de 2 zile, organizat la Hărman, unde am strâns idei și am propus soluții și direcții de dezvoltare.

Acțiuni transversale:
Au fost achiziționate echipamente în cadrul proiectului care servesc atât activităților de restaurare sau construcție de orgi, dar și documentării acestui proces, astfel încât expertiza acumulată în cadrul proiectului să nu se piardă.

Evenimente publice
Pe parcursul celui de-al doilea an, cursanții au participat la reconstruirea orgii din Slimnic. Aceasta a fost inaugurată într-un cadru festiv pe 14 august 2016, peste 200 persoane din țară și străinătate luând parte la acest eveniment.

Pe 11 martie 2017 am organizat un eveniment festiv în atelierul de construcții de orgi din Hărman, în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele proiectului, dar și prima orgă construită de participanții pregătiți în cadrul proiectului. La eveniment a participat atât Excelența Sa ambasadorul Elveției Urs Herren cât și reprezentanți ai SIB, ai presei și firmelor de prelucrare a lemnului cu care colaborăm.

Parteneriatele cu diferitele parohii au fost esențiale pentru succesul proiectului nostru. Colaborarea cu directorul muzical al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Jürg Leutert, pentru orga din Slimnic, a fost instructivă, iar analiza sa asupra instrumentului am putut-o integra în dezvoltarea conceptului.

Rezultate
Cursul de doi ani din cadrul master-classului a însemnat pentru candidați atât o provocare cât și o susținere, contribuind la aprofundarea cunoștințelor și a abilităților acestora. Au învățat să formuleze întrebări specifice și să caute răspunsuri, acesta fiind un proces care i-a motivat și i-a stimulat. În același timp, au fost aprofundate abilitățile practice și au fost introduse noi tehnici de lucru.
Prin cele două cursuri în management, organizarea internă a intreprinderii dezvoltate de FPPR a fost îmbunătățită, procesele de derulare a lucrărilor au fost optimizate și puse în aplicare.

Proiectul ”Formare profesională pentru constructori de orgi și tâmplari” este implementat în parteneriat cu Schweizerische Stiftung für Orgeln in Rumänien (SSOR) din Elveția.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația pentru Pregătire Profesională din România.

Fundația pentru Pregătire Profesională din România

str. Pieții, nr. 5 RO – 507085 Hărman
Tel: +40 268 367 605; Fax: +40 268 367 421
e-mail orga@constructiiorgi.ro
www.fppr.ro