Cheltuieli

Pregatirea este gratuita
Plata salariului se face sub forma de bani de buzunar (alocatie)

Contractul de ucenicie

Intre elev si scoala se incheie un contract obligatoriu de ucenicie.
Angajare cu carte de munca:
Anul I: 2 ore/zi
Anul II: 4 ore/zi

Scule

Ucenicului i se pune la dispozitie un banc de lucru si propriile sale scule de mana.